Några termer och regler

 

Kan verka förvirrande
Vid en första genomläsning kring vad det är som gäller för spelet Craps är det troligtvis få människor som inte känner sig högst förvirrade efteråt. Det är inte många möjliga sifferkombinationer som kan inträffa men det är i första hand de konsekvenser vid de olika utfallen och möjliga insatser och dess följder som kan verka förbryllande. Börjar man väl spela brukar dock det mesta lösa sig och bli betydligt klarare än vad det varit i början. Har man även bordet framför sig inser man snabbt att spelet Craps i verkligheten är relativt simpelt, men när man väl börjat spela ett väldigt underhållande spel.

Insatser i spelet Craps

Come Out Roll är vad det första kastet i en spelrunda kallas för och är även vad som startar spelet. Om antalet prickar på tärningarna efter kastet visar på ett antal bestämda siffror, närmare bestämt något av fyra till sex, åtta, nio eller tio säger man inom spelet att pointen är bestämd. Visar tärningarna något av de resterande möjliga numren så avslutas spelrundan genast. När pointen är bestämd så kastas tärningarna tills samma point kommer upp på tärningarna igen eller tills man får siffran sju.

Insatserna som Pass Linjen och Don´t Pass Linjen placeras ut innan det tidigare nämnda Come Out Roll och det vill säga även innan spelrundan har börjat. Pass Line insatser placeras på passlinjen och innebär att ett kast på sju eller elva avslutar en runda och ger en direkt vinst. Don´t Pass Line är som namnet antyder motsatsen till Pass Line insatser och placeras i sitt rätta fält på spelbordet innan spelet startas.

En Come insats sker om spelaren placerar sina marker i fältet med samma namn och innebär att spelaren vinner om nästa kast är en sjua eller en elva. Om nästa kast dock istället är craps, alltså två, tre eller tolv förlorar spelaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *